Kottu

Koththu Rotti

VEGETABLE KOTHTHU ROTI

LKR 890

EGG KOTHTHU ROTI

LKR 950

CHICKEN KOTHTHU ROTI

LKR 990

FISH KOTHTHU ROTI

LKR 1,050

SEAFOOD KOTHTHU ROTI

LKR 1,250

MIX KOTHTHU ROTI

LKR 1,390

MUTTON KOTHTHU ROTI

LKR 1,590

Koththu Idiappa

VEGETABLE KOTHTHU IDIAPPA

LKR 890

EGG KOTHTHU IDIAPPA

LKR 950

CHICKEN KOTHTHU IDIAPPA

LKR 990

FISH KOTHTHU IDIAPPA

LKR 1,050

SEAFOOD KOTHTHU IDIAPPA

LKR 1,250

MIX KOTHTHU IDIAPPA

LKR 1,390

MUTTON KOTHTHU IDIAPPA

LKR 1,590

Koththu Naan

VEGETABLE KOTHTHU NAAN

LKR 890

EGG KOTHTHU NAAN

LKR 950

CHICKEN KOTHTHU NAAN

LKR 990

FISH KOTHTHU NAAN

LKR 1,050

SEAFOOD KOTHTHU NAAN

LKR 1,250

MIX KOTHTHU NAAN

LKR 1,390

MUTTON KOTHTHU NAAN

LKR 1,590

Cheese Koththu Rotti

EXTRA CHEESE

LKR 450

VEGETABLE CHEESE KOTHTHU ROTI

LKR 1,200

EGG CHEESE KOTHTHU ROTI

LKR 1,250

CHICKEN CHEESE KOTHTHU ROTI

LKR 1,290

FISH CHEESE KOTHTHU ROTI

LKR 1,350

SEAFOOD CHEESE KOTHTHU ROTI

LKR 1,550

MIX CHEESE KOTHTHU ROTI

LKR 1,690

Dolphine Koththu Rotti

VEGETABLE DOLPHINE KOTHTHU

LKR 1,350

EGG DOLPHINE KOTHTHU

LKR 1,450

CHICKEN DOLPHINE KOTHTHU

LKR 1,480

FISH DOLPHINE KOTHTHU

LKR 1,750

SEAFOOD DOLPHINE KOTHTHU

LKR 1,750

MIX DOLPHINE KOTHTHU

LKR 1,890

MUTTON DOLPHINE KOTHTHU

LKR 1,990